עוסק מורשה

 
 

 

עוסק מורשה:

מיהו עוסק מורשה:

עוסק אשר מחזור הכנסותיו השנתיות הינו 73,300 (סכום זה מתעדכן לפי המדד).

או עוסק בעל מקצוע חופשי שחייב לפי פקודת מע"מ להיות עוסק מורשה.

השלבים בפתיחת תיק עוסק מורשה:

1. פתיחת תיק במע"מ.

2. פתיחת תיק במס הכנסה.

3. ביטוח לאומי.

ניהול ספרים שוטף:

העוסק המורשה מחוייב להגיש דיווח תקופתי (חודשי או דו חודשי) על הכנסותיו ולשלם מקדמות מס הכנסה קבועות.

בנוסף, מדי שנה עליו להגיש דו"ח למס הכנסה ולהתאים את תשלום המס לרווחים שצבר על פי דו"ח רווח והפסד בהתאם למדרגות מס הכנסה.

יש לתעד את כל ההכנסות וההוצאות במהלך הפעילות השוטפת בצירוף כל החשבוניות מס/קבלות של פעולות אלו, ולשמור אותם לתקופה של שבע שנים.

מועד החיוב במס:

ברוב המקרים, מועד החיוב במס הינו עם מסירת הסחורה או מתן השירות, תוך שבועיים ממועד זה על העוסק המורשה להוציא חשבונית.

עם זאת ישנן לבעלי מקצועות חופשיים מועד חיוב המס הוא מועד קבלת התשלום.

במתן שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו, מועד החיוב במס יהיה עם מתן גמר השירות.

תכנון מס:

במידה ואתה עובד מבית מגוריך, ניתן לדרוש חלק יחסי מהוצאות חדר העבודה כגון: ארנונה, חשמל, ועד בית וכיוצ"ב.

הוצאות שכירות בדירה המשמשת למגורים- ניתן יהיה להכירם רק במידה ולמשכיר יש פטור מניכוי מס במקור עבור דמי השכירות.

במידה והדירה בבעלותך- יוכרו חלק יחסי מהוצאות הריבית עבור המשכנתא ופחת בגין החלק היחסי של חדר העבודה.

 

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר      
 
 
ZAP Group בניית אתרים